Pall Martin (ADL-MARTIN)

Martin Martin Martin Martin Martin

Modulsystemet IOS (Individual-Order-System) bygger på kundanpassade kombinationer av ben, skivor, trappsteg mm för handikappade och rörelsehindrade. BOKOBO designar och tillverkar IOS helt efter kundens funktionsönskemål eller skisser. Materialet är som standard plywood samt solid björk, men kan fås i annat material efter önskemål. På bilderna ovan ses "Droppen" överst, samt därunder några exempel på olika benlängder. Här finns också en stegpall som finns som standard i One-Step, Two-Step och Three-Step

The Module System IOS (Individual-Order-System) is built on customer adapted combinations of for example legs, tabletops, steps for handicapped and disabled persons. BOKOBO designs and produces IOS after the customerneed or drawings. The material is as standard plywood and solid birch, but could be offered in any other material on demand. On the pictures is The Drop and also some examples of legs in different sizes. At the bottom of the pages is the Two-Step stool